Legge inn fraværmelding

Fraværsmelding kan være nyttig å aktivere dersom du blir borte fra e-postkontoen din en periode, eksempelvis ved avvikling av ferie. Fraværsmelding fungerer som et autosvar. Når noen sender e-post til deg, så vil en fraværsmelding automatisk sendes på e-post tilbake til avsenderen.

1. Logg inn på webmail: https://webmail.globalconnect.support/

2. Trykk på Innstillinger (oppe i høyre hjørne)

3. Velg Fraværsassistent

4. Skriv inn meldingen du ønsker å aktivere, samt perioden du ønsker den skal være aktiv.

5. Velg Lagre