Hva er innkommende og utgående server for e-post?

Server for innkommende og utgående e-post er: mail.isp.as2116.net