Hvordan endre port for utgående e-postserver (SMTP)?

Outlook Express og Outlook 2000:

1. Åpne Outlook Express eller Outlook 2000.
2. Klikk på «Verktøy»/»Tools» i menyen. Klikk «Kontoer»/»Accounts».
3. Klikk på din e-postkonto. Klikk på «Egenskaper»-/»Properties»-knappen.
4. Klikk på fanen «Avansert»/»Advanced».
5. I boksen «Utgående e-post (SMTP)»/»Outgoing Mail (SMTP)»; skriv 587.
6. Klikk «OK».
7. Klikk på «Lukk»-/»Close»-knappen.

Outlook 2002/2003:

1. Åpne Outlook 2002 eller 2003.
2. Klikk på «Verktøy»/»Tools» i menyen. Klikk «Kontoer»/»Accounts».
3. Klikk på «Vise eller endre eksisterende..»/»View or change existing..». Klikk så på «Neste»/»Next».
4. Klikk på din e-postkonto, klikk deretter på «Endre»/»Change».
5. Klikk på «Flere altenativer»/»More Settings».
6. Klikk på fanen «Avansert»/»Advanced».
7. I boksen «Utgående e-post (SMTP)»/»Outgoing Mail (SMTP)»; skriv 587.
8. Klikk på «OK».
9. Klikk på «Neste»/»Next».
10. Klikk på «Fullfør»/»Finish».

Eudora

1. Åpne Eudora.
2. Klikk på «Verktøy»/»Tools» i menyen. Klikk «Alternativer»/»Options».
3. Bla nedover og klikk på «Porter»/»Ports».
4. I boksen «SMTP Port (25)»; skriv portnummeret 587.
5. Klikk «OK».
6. Start Eudora på nytt.

Apple Mail

1. Åpne Mail.
2. Klikk på «E-post»/»Mail» i menyen. Klikk «Preferanser»/»Preferences».
3. Klikk «Kontoer»-/»Accounts»-ikonet.
4. Klikk på fanen «Kontoinformasjon»/»Account Information».
5. Klikk «Serverinnstillinger»/»Server Settings».
6. I boksen «Server Port»; skriv 587.
7. Klikk «OK».
8. Start Mail på nytt.

Thunderbird

1. Åpne Thunderbird
2. Klikk på «Verktøy»/»Tools». Klikk så på «Kontoinnstillinger»/»Account settings».
3. Bla helt ned i feltet til venstre og klikk på «Utgående SMTP-tjener»/»Outgoing SMTP-server».
4. Klikk på relevant utgående server, klikk deretter på «Rediger»-/»Edit»-knappen
5. I boksen «Port»; skriv 587.
6. Klikk «OK».
7. Klikk «OK».

Andre e-postprogrammer

Forsikre deg om at ditt e-postprogram er satt opp til å benytte port 587 for utgående e-postserver (SMTP). Dersom porten er satt til noe annet (for eksempel standard port 25) kan sending av e-post mislykkes via visse internettleverandører (f.eks. Telenor, Canal Digital, Tele2). Dersom du trenger assistanse for å endre port kan du kontakte produsenten av ditt e-postprogram.