Hvorfor kommer svartelistet e-post igjennom likevel?

Hvorfor kommer en e-post igjennom til innboksen når du har svartelistet adressen den kommer fra?

Først må vi belyse følgende problem:

De som sender nyhetsbrev eller reklame på e-post sender gjerne fra forskjellige systemer hver gang. En oppføring på svartelisten vil da ofte ikke fungere fordi de bytter avsenderadresse hver gang.

Bildet nedenfor viser et godt eksempel på en feil mange gjør – og som er vanskelig å oppdage.

E-posten kommer fra TV2 Sumo, og Thunderbird viser at den kommer fra noreply@tv2.sumo.no (1). Imidlertid er det ikke sikkert at det er denne e-postadressen som må svartelistes. 

For å se den reelle avsenderen må man vise det som heter «meldingshode», «kildekode», «original» eller tilsvarende.

I Thunderbird finner du dette ved å trykke på «Mer» (2) og «Vis kildekode». I det nye vinduet som kommer opp finner du et felt som heter «envelope-from«. E-postadressen som står i dette feltet er den faktiske avsenderen.

Eksemplet viser «envelope-from: bounce-tv2no-prod-sm35x158x95xel94llg@bounce.agillic.eu«.

Dette betyr at e-posten egentlig kommer fra subdomenet bounce.agillic.eu.

Korrekt adresse å svarteliste i kontrollpanelet for e-postadressen din er dermed følgende: @bounce.agillic.eu

Dermed svartelister du all e-post som kommer fra subdomenet bounce.agillic.eu.

(Pass på å kun bruke små bokstaver når du svartelister. Systemet forstår ikke store bokstaver.)