Legge til et alias for en e-postadresse

  1. Klikk ‘Mail’ i menyen i Kontrollpanelet.
  2. Klikk ‘Administrere kontoer’
  3. Klikk på e-postadressen du ønsker å legge til et alias på
  4. Klikk ‘Aliaser’.
  5. Fyll inn feltet før @ med aliaset du ønsker og trykk «Legg til»