Oppsett av e-post i Apple Mail

Generelle innstillinger

  • Brukernavn: hele din e-postadresse
  • Passord: passordet du har valgt til din e-postadresse
  • Innkommende e-posttjener: mail.isp.as2116.net
  • Innkommende portnummer: 143
  • Utgående e-posttjener: mail.isp.as2116.net
  • Utgående portnummer: 587
  • Både innkommende og utgående e-post krever godkjenning med brukernavn og passord. 
  • Kryptering med SSL/TLS skal benyttes for inn- og utgående e-post

1. Åpne Apple Mail. Hvis du ikke automatisk får muligheten til å opprette ny konto; trykk på «Mail» øverst til venstre og «Kontoer». Bruk valget «Annen Mail-konto…». Hvis det allerede er lagt til e-postkonti, bruk funksjonen «Valg» og trykk på pluss-symbolet (+) nederst til venstre for å sette opp ny e-postkonto.

3. Skriv inn navn på brukeren av kontoen, e-postadressen og passordet. Trykk deretter på «Logg på».

4. Sett mail.ips.as2116.net som innkommende og utgående e-posttjener. Skriv inn e-postadressen din som brukernavn samt passord som tilhører denne. Kontotype bør være IMAP. Velg «Logg på».

5. Trykk på «Ferdig» for å lagre kontoen. 

6. Fjern valg for «Administrer tilkoblingsinnstillinger automatisk» , og verifiser at oppsett ser slik ut (innstillingen skal ikke aktiveres igjen).
Konto skal nå være aktivert, veksle mellom «Kontoer» og «Generelt» for å sikre at alt er lagret. Test den nye kontoen din og dobbelsjekk at alt fungerer.