Oppsett av e-post i Outlook 2010

1. Gå på «File» på menyen i Outlook.

File_meny.png

2. Deretter går du til «Account Settings».

account_settings.png

3. Trykk «New» for å starte veiviseren.

new_account.png

4. Velg «Internet E-mail» og klikk «Next».

pop_imap.png

5. Her velger du «Manually configure server settings or additional server types». Klikk «Next».

manual_config.png

6. Her kan du skrive inn nedenforstående informasjon:

Innkommende e-postserver: mail.isp.as2116.net
Utgående e-postserver:
 mail.isp.as2116.net 
Brukernavn:
 hele din e-postadressePassord: passordet du har valgt til din e-postadresseKontotype: IMAP. Vi anbefaler IMAP, da all e-post blir liggende på våre servere og e-postadressen kan brukes på flere enheter samtidig.

Klikk på «More settings» når du har fylt inn alt. 

7. Gå til fanen som heter «Outgoing server». Markér «My outgoing server (SMTP) requires authentication» og velg «Use same settings as my incoming mail server». Klikk på fanen «Advanced». 

outgoing_server.png

8. Skriv inn portene for innkommende og utgående server.

Innkommende port: 143
Utgående port : 587   

Når det ser ut slik som på bildet under kan du klikke «OK».         

advanced.png

9. Klikk «Neste». Nå vil Outlook forsøke å koble opp til serveren for å teste kontoinnstillingene.

test_account_settings.png

10. Kontoen er nå satt opp, og du kan begynne å sende og motta e-post. 

congrats.png