Oppsett av e-post på Android

Generelle innstillinger

  • Brukernavn: hele din e-postadresse
  • Passord: passordet du har valgt til din e-postadresse
  • Innkommende e-posttjener: mail.isp.as2116.net
  • Innkommende port: 993
  • Utgående e-posttjener: mail.isp.as2116.net
  • Utgående port: 465
  • Innkommende og utgående e-posttjener krever godkjenning med brukernavn og passord.
  • IMAP path Prefix : INBOX

OBS: Brukergrensesnittet kan variere fra telefon til telefon.

1. Åpne din e-postapp på Android og velg «Andre».

2. Fyll inn din e-postadresse og passord, trykk «Logg på» for å gå videre med oppsett.

3. Velg kontotype IMAP

4. Legg inn våre kontoinnstillinger som oppgitt innledningsvis for inn- og utgående e-post og avslutt med «Logg på» igjen.

5. Du er nå ferdig med oppsettet, og du kan skrive inn et navn på kontoen hvis du vil.