Oppsett av e-post på Android

Generelle innstillinger

  • Brukernavn: hele din e-postadresse
  • Passord: passordet du har valgt til din e-postadresse
  • Innkommende e-posttjener: mail.isp.as2116.net
  • Innkommende port: 143
  • Utgående e-posttjener: mail.isp.as2116.net
  • Utgående port: 587
  • Innkommende og utgående e-posttjener krever godkjenning med brukernavn og passord.
  • IMAP path Prefix : INBOX
1setup.png
2kontotype.png

OBS: Brukergrensesnittet kan variere fra telefon til telefon.

1. Åpne din e-postapp på Android og velg at du skal sette opp en ny e-postkonto. Brukernavn skal være hele din e-postadresse. Skriv inn passordet som du har valgt for din e-postadresse. Velg «Manual setup».
 

2. Velg kontotype «IMAP».


3. Innkommende IMAP-server skal være mail.isp.as2116.net. Velg sikkerhetstype SSL og skriv inn portnummer 143. Klikk «Next». 

 

4. Sett utgående server til mail.isp.as2116.net og velg sikkerhetstype SSL. Skriv inn portnummer 587. Sett inn brukernavn og passord for utgående server (det samme som for innkommende). Klikk «Next». 

 

5account_options.png

5. Her kan du definere innstillinger som du ønsker. 

 

6done.png

6. Du er nå ferdig med oppsettet, og du kan skrive inn et navn på kontoen hvis du vil.