Sende mail fra alternative klienter

Foruten å sende mail fra ett vanlig e-postprogram kan det oppstå andre behov, for eksempel å få sendt dokumenter fra en kontor printer/scanner til en gitt e-postadresse.

Oppsett av e-post for slike enheter er helt likt som for andre klienter hvor man legger til e-post. Det er anbefalt å opprette en egen adresse, f.eks scan@deresdomene.no og benytte denne i oppsettet.

Merk at kontormaskinen må ha støtte SSL/TLS kryptering for å benytte vårt mailsystem.

Utgående innstillinger:

Mailtjener – mail.isp.as2116.net

Utgående port: 587

Kryptering – SSL/TLS

Brukernavn og passord: Brukernavnet ditt er alltid hele e-postadressen, uten unntak. Passordet er det du selv valgte i opprettelsen av e-postadressen.

Passordet på e-postadressen kan endres via din kundekonto, ved å logge deg på kontrollpanelet med ditt kundenummer og tilhørende passord.

Du må også sette brukernavn og passord for den utgående e-posttjeneren. (Se spesifikke guider for ditt programfor å se hvor du gjøre dette).

OBS: Dette oppsettet gjelder alle e-postklienter, pc, mac, iOS, Android osv. Eneste forskjellen er grafisk brukergrensesnitt på de forskjellige enhetene.