Legge til signatur på webmail

Hvis du ønsker en fast signatur på e-posten din kan du legge inn denne i webmailen. Da vil denne teksten automatisk komme i bunn av e-posten din når du sender e-post.

1. Logg inn på webmail: https://webmail.globalconnect.support/.

2. Trykk på Innstillinger (oppe i høyre hjørne).

3. Velg Identiteter.

4. Trykk på + knappen nederst for å legge til en ny signatur.

5. Fyll inn opplysningene du ønsker å ha i signaturen din.

6. Trykk Lagre