Vise/skjule mapper på webmail

Hvis det er mapper du ikke ønsker skal vises, kan du velge å skjule dem fra webmailen.

1. Logg inn på webmail: https://webmail.globalconnect.support/.

2. Trykk på Innstillinger (oppe i høyre hjørne).

3. Velg Mapper.

4. Huk av i listen for hvilke mapper som skal vises eller skjules.