Beskytte e-postutsendelse med SPF-oppføring i DNS

Sender Policy Framework (SPF) er en enkel måte å forhindre e-postspoofing ved å tilby mottakers e-postsystem muligheten til å verifisere at e-posten faktisk kommer fra riktig avsender. 

Om du ønsker å legge inn en SPF-oppføring skal det i nåværende variant av kontrollpanelet legges inn som en TXT-oppføring.

Eksempel på oppføring for én enkelt e-postutsender (fjern » i oppføringen):
dittdomene.no.  IN TXT «v=spf1 a:tilbyder.eksempel.no ~all»

Eksempel på oppføring med flere e-postutsendere for det samme domenet; 
dittdomene.no.  IN TXT «v=spf1 a:tilbyder.eksempel.no include:tilbyder2.eksempel.no ~all»

Det finnes også eksterne SPF-generatorer som hjelper til med utformingen av TXT-recorden: http://www.spfwizard.net/