Som kunde i GlobalConnect kan du benytte følgende utgående SMTP gratis: mail.isp.as2116.net For kunder som ønsker å sende ut større mengder mail tilbyr vi produktet B-SMTP / BSMTP Dette er en tjeneste rettet mot nyhetsbrev eller tekniske løsninger som sender større mengder mail. Ønsker du å bruke våre SMTP tjenester til bulk-utsendelse av e-post kan…

Les mer

Etter at du har opprettet subdomenet i DNS, opprettet domene-admin, og koplet det til ditt Webhotell eller din Server-konto, legger du til følgende i en .htaccess-fil: RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTP_HOST} ^ditt_domene.no$ [NC,OR]RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.ditt_domene.no$RewriteCond %{REQUEST_URI} !katalognavn/RewriteRule (.*) /katalognavn/$1 [L]

Les mer

Velg ‘Domenenavn’ fra menyen i Kontrollpanelet, og klikk domenenavnet du ønsker å gjøre endringer på. Velg ‘Videresend domene’ fra undermenyen. Angi type 301, 302 eller cloak og adressen som skal benyttes:301 – Innholdet er flyttet permanent302 – Innholdet er flyttet midlertidigCloak – viser innholdet fra en annen nettside Klikk ‘Lagre’.

Les mer

Velg ‘Domenenavn’ fra menyen i Kontrollpanelet, og klikk domenet du ønsker å gjøre endringer på. Velg ‘Juridisk eier’ fra undermenyen. Klikk ‘Oppdater eier’ eller ‘Skift eier’, angi ny informasjon og klikk ‘Lagre’.

Les mer

DNS er nøkkelen til hvordan domenet ditt fungerer. Alle funksjoner for et domene styres av en DNS-fil. DNS-oppføringer kan administreres i kontrollpanelet hos oss. Slik finner du frem til DNS-panelet for ditt domene: Logg på vårt kontrollpanel. Se under «Domenenavn». Velg ønsket domene fra listen. Trykk på «Rediger DNS». Du er nå klar til å administrere DNS for…

Les mer

Velg ‘Domenenavn’ fra menyen i Kontrollpanelet, og klikk domenenavnet du ønsker AUTH-kode for. Velg ‘Sikkerhetsinnstillinger’ fra undermenyen. AUTH-kode fremkommer av feltet ‘EPP Kode’. Dersom feltet er tomt setter du en egen kode som benytter til å flytte domenenavnet. Trykk deretter ‘Lagre’.

Les mer

For å opprette et subdomene på ditt domene, må du først opprette en DNS-post for vertsnavnet som du peker til enten en IP-adresse eller et annet vertsnavn: Velg ‘Domenenavn’ fra menyen i Kontrollpanelet, og klikk domenet du ønsker å gjøre endringer på. Velg ‘Redigere DNS’ fra undermenyen. Klikk ‘Ny post’. Du må nå velge type,…

Les mer

Hvordan setter jeg opp en SPF-Record i kontrollpanelet? Automatisk oppsett (forutsetter at du har epost hos Global Connect):  Velg ‘Domenenavn’ fra menyen i Kontrollpanelet, og klikk domenenavnet du ønsker å gjøre endringer på. Velg ‘Redigere DNS’ fra undermenyen. Klikk ‘Lag SPF-Post’. Manuelt oppsett (SPF defineres som TXT post i DNS):  Velg ‘Domenenavn’ fra menyen i Kontrollpanelet,…

Les mer

Hva er en SRV-Record? En «Service-record» er en post i DNS som inneholder pekere til servere som har spesielle tjenester. Enkelte internett protokoller som «Session Initiation Protocol (SIP)» og «Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)» krever ofte SRV til å være satt opp. Hvordan er SRV-formatet? _Service._proto.name TTL class SRV priority weight port target service:Symbolske…

Les mer