Endring av navnetjenere

  1. Velg ‘Domenenavn’ fra menyen i Kontrollpanelet, og klikk domenet du ønsker å gjøre endringer på.
  2. Velg ‘Navnetjenere’ fra undermenyen.
  3. Klikk ‘Endre navnetjenere’ og angi nye navnetjenere for domenenavnet.
  4. Klikk ‘Lagre’.

OBS! Endring av navnetjenere vil forårsake at DNS blir styrt av andre navnetjenere enn våre. Før du utfører denne endringen må du dessuten påse at det eksisterer en sonefil for domenenavnet på de nye navnetjenerne.