Hva er DNS?

DNS er en internett-tjeneste som kobler sammen domenenavn med ulike serveres IP-adresse. Dersom en server har IP-adressen 194.19.50.13, kan domenenavnet ditt, eksempelvis globalconnect.no, settes opp til å peke til denne IP-adressen i DNS.
Dette gjør det enklere for brukerne, slik at vi slipper å huske på IP-adressen til nettstedet.

DNS opptrer som en stor database, spredt utover mange servere, såkalte navnetjenere.

Hva er Reverse DNS?

I DNS så peker et domene til en IP-adresse, mens i Reverse DNS så er det motsatt, det vil si en IP-adresse peker til et domene.
I eksemplet over så peker domenet globalconnect.no på IP 194.19.50.13, mens i reverse DNS så peker IP 194.19.50.13 på globalconnect.no. Dette gir en såkalt «Forward-confirmed reverse DNS (FCrDNS).

Har du egen mailserver som du sender e-post fra, bør du ha FCrDNS for at ikke mottaker skal avvise e-post som søppelpost.