• I toppnivådomener som «.com/.net/.org» kan du ha maks 68 tegn.
  • På «.no» domener er det tillatt med totalt 63 tegn.