Navnetjenere for GlobalConnect

GlobalConnect sine navnetjenere er som følger:

a.ns.isp.as2116.net
b.ns.isp.as2116.net
c.ns.isp.as2116.net
d.ns.isp.as2116.net