SRV-oppføringer i DNS

SRV-oppsett benyttes ofte i forbindelse med bruk av Office 365. 

1. Finn frem til håndtering av DNS for det aktuelle domenet du ønsker å legge til SRV-records på.

SRV-oppføringer 

Legg inn oppføringen slik du har fått den i instruks fra din tjenesteleverandør som vil angi «Navn», «Innhold», «Prioritet», «Vekt» og «Port» – Trykk så på lagre. Den nye oppføringen vil da ligge i DNS som vist her: