Finne autorisasjonskoden for ditt domene

  1. Velg ‘Domenenavn’ fra menyen i Kontrollpanelet, og klikk domenenavnet du ønsker AUTH-kode for.
  2. Velg ‘Sikkerhetsinnstillinger’ fra undermenyen.
  3. AUTH-kode fremkommer av feltet ‘EPP Kode’.

Dersom feltet er tomt setter du en egen kode som benytter til å flytte domenenavnet. Trykk deretter ‘Lagre’.