Koble en underkatalog til et subdomene

Etter at du har opprettet subdomenet i DNS, opprettet domene-admin, og koplet det til ditt Webhotell eller din Server-konto, legger du til følgende i en .htaccess-fil: RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTP_HOST} ^ditt_domene.no$ [NC,OR]RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.ditt_domene.no$RewriteCond %{REQUEST_URI} !katalognavn/RewriteRule (.*) /katalognavn/$1 [L]

Les mer

Administrere videresending av domene

Velg ‘Domenenavn’ fra menyen i Kontrollpanelet, og klikk domenenavnet du ønsker å gjøre endringer på. Velg ‘Videresend domene’ fra undermenyen. Angi type 301, 302 eller cloak og adressen som skal benyttes:301 – Innholdet er flyttet permanent302 – Innholdet er flyttet midlertidigCloak – viser innholdet fra en annen nettside Klikk ‘Lagre’.

Les mer

Endre whois for ditt domene

Velg ‘Domenenavn’ fra menyen i Kontrollpanelet, og klikk domenet du ønsker å gjøre endringer på. Velg ‘Juridisk eier’ fra undermenyen. Klikk ‘Oppdater eier’ eller ‘Skift eier’, angi ny informasjon og klikk ‘Lagre’.

Les mer

Introduksjon til DNS-panelet

DNS er nøkkelen til hvordan domenet ditt fungerer. Alle funksjoner for et domene styres av en DNS-fil. DNS-oppføringer kan administreres i kontrollpanelet hos oss. Slik finner du frem til DNS-panelet for ditt domene: Logg på vårt kontrollpanel. Se under «Domenenavn». Velg ønsket domene fra listen. Trykk på «Rediger DNS». Du er nå klar til å administrere DNS for…

Les mer

Finne autorisasjonskoden for ditt domene

Velg ‘Domenenavn’ fra menyen i Kontrollpanelet, og klikk domenenavnet du ønsker AUTH-kode for. Velg ‘Sikkerhetsinnstillinger’ fra undermenyen. AUTH-kode fremkommer av feltet ‘EPP Kode’. Dersom feltet er tomt setter du en egen kode som benytter til å flytte domenenavnet. Trykk deretter ‘Lagre’.

Les mer

Opprette subdomene

For å opprette et subdomene på ditt domene, må du først opprette en DNS-post for vertsnavnet som du peker til enten en IP-adresse eller et annet vertsnavn: Velg ‘Domenenavn’ fra menyen i Kontrollpanelet, og klikk domenet du ønsker å gjøre endringer på. Velg ‘Redigere DNS’ fra undermenyen. Klikk ‘Ny post’. Du må nå velge type,…

Les mer