Opprette subdomene

For å opprette et subdomene på ditt domene, må du først opprette en DNS-post for vertsnavnet som du peker til enten en IP-adresse eller et annet vertsnavn:

  1. Velg ‘Domenenavn’ fra menyen i Kontrollpanelet, og klikk domenet du ønsker å gjøre endringer på.
  2. Velg ‘Redigere DNS’ fra undermenyen.
  3. Klikk ‘Ny post’.

Du må nå velge type, vanligvis A eller CNAME. Dersom du skal peke subdomenet til en IP-adresse velger du type A. Hvis du skal peke til et annet vertsnavn, velger du CNAME.

  1. I feltet ‘Navn’, angi hva subdomenet skal hete: eksempel.dittdomene.no
  2. Angi IP-adresse eller vertsnavn i ‘Innhold’.
  3. Sett TTL, vanligvis 10800[1].
  4. Klikk ‘Lagre’.

Når subdomenet er opprettet vil du som oftest kople tjenester som f.eks. et webhotell til det i Kontrollpanelet:

  1. Klikk på subdomenet du opprettet i oversikten over DNS-poster.
  2. Klikk ‘Lag admin’.
  3. Du kan nå kople tjenester til subdomenet.

[1] – TTL betyr «Time To Live» og er en oppdateringsfrekvens på våre navnetjenere. Standard hos oss er 10800 sekunder, som utgjør 3 timer.